# #

patronaty honorowe

 

 

 

KOGO ZAPRASZAMY?

Do udziału w 18 Konferencji "Miasta w Internecie" zapraszamy:

  • samorządowych decydentów: marszałków, prezydentów, burmistrzów, wójtów i starostów
  • przedstawicieli samorządowej administracji regionalnej, związanych z programowaniem e-rozwoju i wdrażaniem projektów ICT
  • reprezentantów administracji centralnej
  • informatyków samorządowych
  • przedstawicieli środowiska naukowego wspierającego innowacyjnym myśleniem i wiedzą realizatorów projektów ICT
  • przedstawicieli kierownictw i planistów firm teleinformatycznych


UDZIAŁ W KONFERENCJI

Aby zgłosić swój udział w 18 Konferencji "Miasta w Internecie" należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (zobacz także: zgłoszenie udziału). Warunkiem wpisania na listę uczestników konferencji jest dokonanie wpłaty za uczestnictwo w konferencji do 10 czerwca 2014 r.

Po 5 czerwca 2014 r. do wszystkich zgłoszonych uczestników konferencji zostanie wysłany e-mail potwierdzający udział w 18 Konferencji "Miasta w Internecie" wraz z informacjami praktycznymi dotyczącymi organizacji konferencji.

Uczestnicy konferencji wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich wizerunku (np. na zdjęciach z konferencji) w materiałach konferencyjnych (głównie w serwisie internetowym).

REZERWACJA MIEJSC W HOTELU

W ramach opłaty konferencyjnej nie zapewniamy miejsc w hotelu, jednak w kilku z nich dokonaliśmy wstępnej rezerwacji pokoi i wynegocjowaliśmy specjalne ceny dla uczestników konferencji.

Prosimy o uwzględnienie wyznaczonych terminów rezerwacji, które podane są w tabelce na stronie dotyczącej rezerwacji hotelu, gdyż z chwilą wygaśnięcia terminu, możliwość rezerwacji zależeć będzie od liczby dostępnych pokoi hotelowych. Rejestracji proszę dokonywać na hasło: „miasta w internecie".

Informujemy, iż Organizatorzy konferencji nie ponoszą odpowiedzialności za kontakt z hotelami i rezerwację miejsc hotelowych, która winna być dokonywana bezpośrednio przez uczestników konferencji. Jednocześnie oferujemy swoją pomoc w sytuacjach tego wymagających.

ZMIANA UCZESTNIKA

W przypadku zmiany nazwiska osoby, która będzie brała udział w konferencji, instytucja zgłaszająca jest zobowiązana do pisemnego poinformowania organizatorów o zmianie najpóźniej do 10 czerwca 2014 r.

REZYGNACJA Z UDZIAŁU

W przypadku rezygnacji osoby z udziału w konferencji, instytucja zgłaszająca jest zobowiązana do przesłania faxem lub e-mailem pisemnej rezygnacji z udziału, najpóźniej do 6 czerwca 2014 r. Nieobecność uczestnika na konferencji oraz niedokonanie wpłaty nie jest równoznaczne z rezygnacją z konferencji. Jeśli uczestnik nie poinformuje pisemnie o rezygnacji z udziału w konferencji, Organizatorzy nie dokonają zwrotu uiszczonej opłaty, a w przypadku nie dokonania wpłaty przed konferencją, instytucja zgłaszająca zostanie obciążona całkowitym kosztem udziału w konferencji.

 

 

 

patronat regionalny

partnerzy medialni

sponsorzy i partnerzy

Biuro Organizacyjne:

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A

tel.: 14 628 42 10 lub 14 688 80 12 fax: 14 628 43 11, e-mail: konferencja@mwi.pl