# #

patronaty honorowe

 

 

 

13 czerwca - piątek

9:30
-
12:00

Sesje i warsztaty

9:30
-
12:00

VIII. Lekcje pokazowe z wykorzystaniem cyfrowego środowiska nauczania

10:00
-
11:00

IX. Seminarium: Wolność informatyki, informatyka dla wolności

Seminarium historyczne z okazji 25-lecia niepodległości Polski, prezentujące nieznane wydarzenia związane z rozwojem informatyki publicznej po 1989 roku, początkami Internetu w Polsce i rolą informatyków w kształtowaniu rzeczywistości wolnej Polski.

Uczestnicy:

12:00
-
13:00

X. Seminarium: Dydaktyka cyfrowa epoki smartfona

Prezentacja założeń i doświadczeń FABRYKI PRZYSZŁOŚCI w Tarnowie - ośrodka eksperymentów i praktyk w zakresie edukacji cyfrowej nauczycieli oraz zastosowań cyfrowych w praktyce nauczania

Uczestnicy:

13:00

koktajl

 

patronat regionalny

partnerzy medialni

sponsorzy i partnerzy

Biuro Organizacyjne:

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A

tel.: 14 628 42 10 lub 14 688 80 12 fax: 14 628 43 11, e-mail: konferencja@mwi.pl