# #

patronaty honorowe

 

 

 

12 czerwca - czwartek

10:00 - 12:00

Sesje i warsztaty równoległe

I. Showroom projektów elektronicznej administracji lat 2007-2013 – wnioski na przyszłość

Prezentacje projektów e-administracji zrealizowanych w ostatnich latach oraz debata na temat wniosków wynikających z analizy obecnego stanu świadczenia e-usług publicznych w Polsce

Prowadzenie: Anna Siemek – Filuś, Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"

10:00 Wprowadzenie
10:10 Dariusz Bogucki, Radca Ministra, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Nowa perspektywa UE: nowe projekty, stare systemy
10:30 Jarosław Morawski, Infradata Polska Sp. z o.o.
Bezpieczne e-usługi
10:45 Beata Nikielska, Onet
AAaaby dać się znaleźć. Jak skutecznie podążać za cybermieszkańcem
11:00 Mariusz Bochenek, Rekord SI
Rewolucja śmieciowa w Ratuszu
11:15

Dyskusja:

Prowadzenie: Jacek Orłowski, redaktor naczelny miesięcznika IT w Administracji

II. Spójny system centralnych i regionalnych e-usług ochrony zdrowia - linia współpracy CSIOZ i urzędów marszałkowskich

Warsztaty zorganizowane przy współpracy z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie

Prowadzenie: dr Kajetan Wojsyk, Zastępca Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Artur Krawczyk, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”

10:00 Marcin Kędzierski, Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Rola CSIOZ w budowie społęczeństwa informacyjnego
10:30 Marek Nowak, Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu
Regionalne rozwiązania e-zdrowia w pryzmacie placówki medycznej
10:50 Mariusz Feszler, Zastępca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Podlaski system informacyjny e-Zdrowie
11:10 Robert Kurosz, informatyk, Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu
EDM - kiedy to się opłaca?
11:30

Dyskusja

Prowadzenie: dr Kajetan Wojsyk, zastępca dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Artur Krawczyk, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”

 • Michał Gawryś, Dyrektor Sektora Zdrowia, IBM Polska
 • Mariusz Feszler, Zastępca dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Podlaski system informacyjny e-Zdrowie
 • Marcin Kędzierski, Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

III. Panel szerokopasmowy: Mamy szkielet. I co dalej? Inwestycje w dostęp do Internetu w perspektywie 2015-2020

Warsztaty na temat uwarunkowań publicznych inwestycji w budowę sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu

Prowadzenie: dr Krzysztof Heller, InfoStrategia Andrzej Szczerba i Wspólnicy Sp.J.

10:00 Marzena Śliz, Urząd Komunikacji Elektronicznej
Inwentaryzacja infrastruktury
10:20 Marcin Ścigaj, CM Poland, Telrad, Małgorzata Kolary-Woźniak, Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich, Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Przestrzeń wspólnych działań na bazie szybkich łączy radiowych 4G
10:35 Tomasz Kowal, ORANGE Polska
Sieć dostępowa wczoraj i jutro
11:00 Sylwester Chojnacki, Wireless Product Manager Huawei Polska
Inwestycje w bezprzewodową infrastrukturę dostępową. Czy to się opłaca?
11:15

Dyskusja

IV. DG CONNECT – GOING LOCAL!

Panel Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii Komisji Europejskiej na temat:

 • cyfrowych priorytetów dla nowej Komisji Europejskiej
 • inicjatyw Komisji Europejskiej na rzecz rozwoju cyfrowego szczególnie ważnych dla polskich przedsiębiorców i sektora publicznego

(panel w języku angielskim)

10:00 - 12:00

Prowadzenie: Grzegorz Nawrocki, TVP

Panel z udziałem dr Paula Timmersa Dyrektora w Dyrekcji H Zrównoważone i Bezpieczne Środowisko, DG CONNECT, Komisja Europejska, Anny Krzyżanowskiej, kierownika działu Sieci szerokopasmowe, Dyrekcja B – Sieci i usługi komunikacji Elektronicznej, GD Connect Komisja Europejska oraz Anny Nietykszy, Członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego oraz Tomasza Hodakowskiego, Regional Business Managera w Intel EMEA

12:00

Uroczystość nadania Członkostwa Honorowego Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” prof. Danucie Hübner

12:00 - 13:00

Debata ekspercka: Wyzwania Polski Cyfrowej: kompetencje - usługi - dostęp. Prawda czy fałsz?

 

Debata poświęcona priorytetom i wyzwaniom cyfrowego rozwoju Polski w najbliższych latach, w trakcie której eksperci udzielą odpowiedzi na pytania:

 • Czy dobrze zdefiniowaliśmy i zapisaliśmy w programach operacyjnych podstawowe jego czynniki?
 • Czy może inne zyskają już wkrótce na ważności?
 • Jaka jest właściwa rola samorządów regionalnych i lokalnych w stymulowaniu cyfrowego rozwoju?
 • Czym zapomnieliśmy lub czego nie doceniliśmy?
 • Co jeszcze warto dodać lub zmienić w planach do roku 2020?
 

Dyskusja:

Prowadzenie: dr Łukasz Srokowski, blog www.edukacjajestfajna.pl, dyrektor programowy FABRYKI PRZYSZŁOŚCI

13:00

Lunch

14:00 - 16:00

Sesje i warsztaty równoległe

V. Budżet Cyfrowej Polski 2020

Warsztaty poświęcone analizie źródeł finansowania projektów cyfrowych w programach operacyjnych na lata 2014-2020 finansowanych z funduszy unijnych:

 • przegląd tematyki cyfrowej w zapisach programów operacyjnych: co i jak będzie finansowane? Czego brakuje w programach?
 • ocena zdolności polskich samorządów do udziału w projektach cyfrowych: wkład własny, innowacyjność, koncepcje projektów

Prowadzenie: Krzysztof Głomb, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”

14:00 Rafał Sukiennik, Dyrektor Departamentu Rozwoju Cyfrowego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
Rozwój cyfrowy Polski przy udziale środków UE w latach 2014-2020
14:30 Anna Krzyżanowska, DG CONNECT Komisja Europejska
"Najlepszych uformowało naprawianie własnych błędów..." William Shakespeare
14:50 Dr Michał Bitner, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Absoprcja środków unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego – uwarunkowania i perspektywy
15:10 dr Jerzy Kwieciński, Wiceprezes Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości
Fundusze unijne na Cyfrową Polskę w starej i nowej perspektywie finansowej – ocena dotychczasowego wsparcia i wyzwania na przyszłość
15:30

Dyskusja:

Prowadzenie: Krzysztof Głomb, Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"

VI. Model „cyfrowej szkoły”: w poszukiwaniu standardów

Dyskusja przedstawicieli MEN, firm sektora edukacyjnego i przedstawicieli oświaty o uwarunkowaniach realizacji w latach 2015-2020 strategicznego programu cyfrowej transformacji polskich szkół „Cyfrowa Szkoła”: rozproszony model finansowania, wskaźniki programowe, standardy realizacyjne

Prowadzenie: Andrzej Grzybowski, Dyrektor w Intel Technology Poland

14:00 Andrzej Grzybowski, Dyrektor w Intel Technology Poland
Świadomość technologiczna – wyzwania kontra rzeczywistość współczesnej szkoły
14:15 Prof. Maciej Sysło, Uniwersytet Wrocławski
Wizja edukacji wspieranej technologią
14:35 dr inż. Krzysztof Kurowski, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Wyzwania szerokopasmowej infrastruktury sieciowo-usługowej dla e-Edukacji w Polsce (2014-2020)
14:55 Tomasz Babicz, Dyrektor sprzedaży Librus sp. z o.o.
Odwrócone wdrożenie systemów informatycznych wspierających oświatę
15:10

Dyskusja

prowadzenie: Andrzej Grzybowski, Dyrektor w Intel Technology Poland

VII. Inteligentne miasta - „czarne konie” nowej perspektywy inwestycyjnej

Sesja na temat szans nowych inwestycji polskich miast w usługowe rozwiązania cyfrowe: cele i priorytety, mapa źródeł finansowania, planowanie: „nowinki” contra „naśladownictwo”

Prowadzenie: Anna Siemek – Filuś, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”

14:00 Dr Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego
Inteligentne miasta – hasło czy realny plan?
14:20 Stanisław Tamm, sekretarz miasta Poznania
Poznań - prognoza na jutro - 'zachmurzone' miasto wiedzy
14:40 Krzysztof Rodak, prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
Inteligentne-ciepło
15:00 Iwona Wciślak, IBM Polska
Miasta przyszłości
15:10

Dyskusja

Prowadzenie: Anna Siemek – Filuś, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”

16:00 - 19:00

II sesja plenarna

Panel optymistyczny: Samorządowa szkoła cyfrowa - nowe rozdanie

Sesja plenarna prezentująca przykłady realistycznie zaplanowanych, skutecznie zrealizowanych i rozliczonych projektów „cyfrowej szkoły” o wymiarze regionalnym i lokalnym.

Prowadzenie: Michał Sołtan, Image Recording Solutions Sp. z o.o.

16:00 Michał Sołtan, Image Recording Solutions Sp. z o.o.
16:15 Joanna Berdzik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
16:45 Dariusz Andrzejewski, Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 we Wrześni
Mobilny nauczyciel - mobilny uczeń, czyli po co szkole technologia?
17:05 Ryszard Rumiński, Pełnomocnik ds. Społeczeństwa Informacyjnego, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Edukacja- doświadczenia z realizacji projektu w województwie kujawsko-pomorskim
17:25 Damian Biedulski, Dyrektor segmentu klientów kluczowych i korporacyjnych Orange Polska
Droga do Szkoły Cyfrowej – koncepcje i wyzwania
17:40

Dyskusja

Prowadzenie: dr Anna Hildebrandt, IBNGR, Marcin Polak, Edunews.pl & Fundacja Think!

18:30

Podsumowanie dyskucji - Michał Sołtan, Image Recording Solutions Sp. z o.o.

20:00

„Miasta w internecie” na plaży – integracja nie tylko cyfrowa

 

patronat regionalny

partnerzy medialni

sponsorzy i partnerzy

Biuro Organizacyjne:

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A

tel.: 14 628 42 10 lub 14 688 80 12 fax: 14 628 43 11, e-mail: konferencja@mwi.pl