# #

patronaty honorowe

 

 

 

Ukończył studia magisterskie i inżynierskie na SGGW, a następnie został pracownikiem tej uczelni. Przez osiem lat zajmował się pracą naukowa i dydaktyczną w obszarach technologii uprawy roślin oraz statystyki matematycznej.

W 1993 roku związał się z branżą IT zatrudniając się jako sprzedawca w firmie Koma SA, a po 2 latach został dyrektorem Warszawskiego oddziału tej firmy. Następnie pracował kolejno w firmach Compaq Computer i Hewlett-Packard zajmując się kluczowymi projektami w sektorze przemysłowym a następnie publicznym.

Między innymi odpowiadał za koordynację działań w projekcie Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (realizującego dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa) oraz brał udział w kilkudziesięciu kluczowych projektach informatycznych na terenie Polski.

Od 2005 roku pracuje na stanowisku Dyrektora ds. Rozwoju Sektora Publicznego w Dziale Sektora Publicznego firmy Microsoft Sp. z o.o.

Odpowiada za przygotowanie wizji funkcjonalnej i technicznej projektów dla administracji publicznej oraz jest włączony w ich realizację.

patronat regionalny

partnerzy medialni

sponsorzy i partnerzy

Biuro Organizacyjne:

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A

tel.: 14 628 42 10 lub 14 688 80 12 fax: 14 628 43 11, e-mail: konferencja@mwi.pl