# #

patronaty honorowe

 

 

 

W latach 1979 do 1990 pracował na stanowiskach technicznych i zarządczych w Instytucie Systemów Sterowania, a następnie Centrum Naukowo-Produkcyjnym Systemów Sterowania MERASTER w Katowicach. W latach 1985-1987 prowadził wykłady i ćwiczenia na Wydziale Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Był członkiem zarządu firmy Computer Systems for Business International do 1997 roku, a następnie doradcą zarządu firmy Computerland. W latach 1996-1997 był członkiem Komitetu Sterującego części projektu ALSO Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, finansowanego z funduszy Banku Światowego, a w konsekwencji współprzewodniczącym konferencji Banku Światowego i MPiPS: International Conference on Information Technology in Social Protection: Design and Implementation, Warszawa czerwiec 2000. W latach 1998-1999 był Microsoft Regional Director Poland. Od 1999 do 2002 roku pełnił kolejno rolę doradcy zarządu i partnera firmy Infovide. Jest założycielem i od 1991 roku prezesem firmy TiP, rozwijającej oprogramowanie lingwistyczne dla języków naturalnych regionu Europy Środkowej i Wschodniej, licencjonowane m.in. dla programów użytkowych Microsoft. W roku 2012 współzałożyciel funduszu inwestycyjnego TechMine Fund SA, którego został pierwszym przewodniczącym Rady Nadzorczej. W latach 1993-1996 był prezesem Polskiego Towarzystwa Informatycznego,  w 1999 roku otrzymał tytuł Członka Honorowego PTI. W latach 1996 do 2005 był wiceprezesem PTI. W latach 1990-1994 był przedstawicielem Polski w Grupie Roboczej ds. Europejskiej Specjalizacji Zawodowej w Informatyce, a od 1993 roku – członkiem Rady  Council of European Professional Informatics Societies. W latach 1998-2000 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego CEPIS. Członek Rady Muzeum Historii Komputerów i Informatyki.

patronat regionalny

partnerzy medialni

sponsorzy i partnerzy

Biuro Organizacyjne:

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A

tel.: 14 628 42 10 lub 14 688 80 12 fax: 14 628 43 11, e-mail: konferencja@mwi.pl