# #

patronaty honorowe

 

 

 

Dyrektor Zarządzania Inwestycjami, Orange Polska

Od ponad 20 lat związany z Telekomunikacją. Realizował szereg programów inwestycyjnych w tym:

w latach 90 - tych – regionalne programy telefonizacji w Regionie Północnym, po 2000 r. ogólnopolski program cyfryzacji central. W latach 2009-2013 odpowiadał za realizację Deklaracji Inwestycyjnej TP podpisanej w ramach Porozumienia z TP – UKE tj. 1,2 mln łączy szerokopasmowych, likwidacja białych plam oraz wdrażanie nowych technologii zgodnie z celami Europejskiej Agendy Cyfrowej w tym VDSL i FTTH.

Ukończył Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu w Gdyni, studia inżynierskie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej. Absolwent MBA Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy z Bloomsburg University of Pennsylvania.

 

patronat regionalny

partnerzy medialni

sponsorzy i partnerzy

Biuro Organizacyjne:

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A

tel.: 14 628 42 10 lub 14 688 80 12 fax: 14 628 43 11, e-mail: konferencja@mwi.pl