# #

patronaty honorowe

 

 

 

Z-ca Dyrektora ds. Europejskich w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Autor licznych publikacji dotyczących prawa informatycznego, praktyk szerokiego zastosowania informatyki w administracji. Od 1974 r. interesuje się informatyką i jej praktycznymi zastosowaniami. Doświadczenie w zakresie informatyzacji administracji zdobywał w Wyższej Szkole Pedagogicznej (później Akademii im. Jana Długosza) w Częstochowie. Od 1994 roku zajmował się informatyzacją Urzędu Miasta Częstochowy (UMC), pełniąc funkcję Informatyka Miejskiego. Kierowany przez niego zespół skutecznie wprowadzał do praktyki administracji publicznej rozwiązania informatyczne, nagradzane i stanowiące wzory do naśladowania. UMC był dwukrotnie finalistą konkursu Lider Informatyki (organizowanego przez tygodnik Computerworld); w 2005 roku zdobył Złoty Laur dla najlepiej zinformatyzowanej jednostki w kategorii administracja publiczna i instytucje użyteczności publicznej (konkurs Teleinfo – pisma profesjonalnych użytkowników informatyki i telekomunikacji). W 2007 roku UMC zdobył główne nagrody – Lider Informatyki, Złotą @ i międzynarodową nagrodę EuroCrest Award. Nauczyciel akademicki, były pracownik Politechniki Częstochowskiej, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, obecnie wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie.

Inne:

 • Autor wielu artykułów oraz wystąpień na konferencjach i seminariach dotyczących informatyzacji administracji publicznej, współautor komentarza do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

 • Członek Zarządu Naukowego Centrum Prawno–Informatycznego

 • Członek Rady Naukowej Systemu Informacji Prawnej Lex

 • Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego

 • Członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

 • Członek Rady Archiwalnej przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych w kadencji 2006–2009

 • Członek Rady Klubu e–Administracja

 • Członek Rady Programowej Forum Teleinformatyki

 • Członek Rady Programowej dwumiesięcznika eAdministracja

 • Współzałożyciel i były wiceprezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” – http://www.mwi.pl

 • Członek Panelu Ekspertów (w zakresie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego) z listy instytucji regionalnych Województwa Śląskiego

 • Członek Komitetu Sterującego projektu „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej Województwa Śląskiego” – reprezentant miast na prawach powiatu

 • Dwukrotnie (2003 i 2004) nominowany do Nagrody im. Marka Cara i laureat tej nagrody w roku 2005.

 • Dwukrotnie (2009 i 2010) nominowany do Nagrody InfoStar.

 • Odznaczony na wniosek Ministra SWiA Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz budowy sieci informatycznych i rozwiązań dla administracji publicznej

 

patronat regionalny

partnerzy medialni

sponsorzy i partnerzy

Biuro Organizacyjne:

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A

tel.: 14 628 42 10 lub 14 688 80 12 fax: 14 628 43 11, e-mail: konferencja@mwi.pl