# #

patronaty honorowe

 

 

 

Odpowiedzialna za jakość w edukacji. Odpowiada za kształcenie ogólne i wychowanie, funkcjonowanie przedszkoli i szkół, za system nadzoru pedagogicznego, doskonalenie nauczycieli, funkcjonowanie systemu zewnętrznego egzaminowania w zakresie kształcenia ogólnego, w tym nadzór nad Centralną Komisją Egzaminacyjną i okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi.  Ponadto odpowiedzialna za podstawę programową i podręczniki oraz za wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Nadzoruje Centrum Nauki Kopernik.

Ma 48 lat. Jest absolwentką pedagogiki w zakresie nauczania początkowego na Uniwersytecie Wrocławskim oraz podyplomowej informatyki w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie. Ukończyła także trzy podyplomowe kierunki w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości: organizacja i zarządzanie - menedżer w oświacie, nadzór pedagogiczny oraz ewaluacja.

Jest  dolnoślązaczką, urodzoną w Jaworze, a związaną z Bolesławcem, w którym podjęła swoją pierwszą pracę jako nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 10 w Bolesławcu. W 1997 roku została dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kraśniku Dolnym.

W latach 2007 - 2010 była dyrektorem Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty prowadzonych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i organizowanych w Collegium Civitas. Od 2008 do 2010 roku pełniła funkcję koordynatora dwóch etapów projektu systemowego „Modernizacja nadzoru pedagogicznego", prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Jest członkiem założycielem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty i do maja 2010 roku pełniła w nim funkcję prezesa. Od lipca 2010 roku była dyrektorem Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Ma 25-letniego syna Adama.

patronat regionalny

partnerzy medialni

sponsorzy i partnerzy

Biuro Organizacyjne:

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A

tel.: 14 628 42 10 lub 14 688 80 12 fax: 14 628 43 11, e-mail: konferencja@mwi.pl