# #

patronaty honorowe

 

 

 

Mariusz Feszler - absolwent KUL, studiów podyplomowych zarządzania Politechniki Białostockiej, studiów podyplomowych Public Relations IFIS PAN i UW oraz studiów podyplomowych technologie internetowe Politechniki Białostockiej.

Od 2003 roku zajmuje się problematyką Biuletynu Informacji Publicznej i administruje BIP Urzędu Marszałkowskiego. Do 2011 roku zarządzał Portalem Internetowym Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia, internetowym serwisem turystycznym Województwa Podlaskiego i iTV Wrota Podlasia. Obecnie zastępca dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku odpowiedzialny za realizację projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie.

patronat regionalny

partnerzy medialni

sponsorzy i partnerzy

Biuro Organizacyjne:

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A

tel.: 14 628 42 10 lub 14 688 80 12 fax: 14 628 43 11, e-mail: konferencja@mwi.pl