# #

patronaty honorowe

 

 

 

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, doktorat uzyskał w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. Ukończył także studia podyplomowe zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej oraz Studium Integracji Europejskiej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

W administracji publicznej przeszedł drogę od specjalisty do zastępującego dyrektora generalnego dużego urzędu. Uczestniczył w realizacji wielkich projektów informatycznych w administracji publicznej: w latach 1994–1997 projektu Banku Światowego ALSO w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zaś w latach 1997–2002 projektu CORS w Ministerstwie Sprawiedliwości. W latach 2002-6 pełnił role Krajowego Koordynatora Programu UE IDA II / IDAbc odpowiadał m.in. za uruchomienie polskiego węzła sieci teleinformatycznej UE TESTA II, w ramach przygotowania polskiej akcesji do UE, za co został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi RP. W latach 2004–2006 Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, koordynator prac nad „Prognozą Informatyzacji Kraju do roku 2013”. W okresie 2007–2009 Dyrektor Departamentu Informatyki w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, gdzie m.in. odpowiadał za realizację projektów informatycznych ,,Syriusz’’ i ,,emp@tia’’ i pełnił funkcję przedstawiciela krajowego w Komisji Technicznej ds. Zabezpieczenia Socjalnego Pracowników Migrujących przy Komisji Europejskiej.

W latach 2009-12 w EFICOM S.A. odpowiadał za doradztwo dla sektora publicznego w tym za regionalne projekty sieci szerokopasmowych. Jest współautorem 15 studiów wykonalności i biznesplanów projektów współfinansowanych ze środków UE. Obecnie radca ministra w Departamencie Informatyzacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UKSW.

patronat regionalny

partnerzy medialni

sponsorzy i partnerzy

Biuro Organizacyjne:

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A

tel.: 14 628 42 10 lub 14 688 80 12 fax: 14 628 43 11, e-mail: konferencja@mwi.pl