# #

patronaty honorowe

 

 

 

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, sekretarz Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej, honorowy profesor oświaty.

Posiada 30-letnie doświadczenie w nauczaniu informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych. Autor podręczników szkolnych z informatyki. Współpracuje z Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych z informatyki dla nauczycieli oraz z Centrum e- Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wdrażając do praktyki szkolnej e-kształcenie.

Angażuje się w wiele różnych inicjatyw edukacyjnych – wśród nich jest między innymi „Znak Jakości Interkl@sa” oraz współpraca z Polskim Towarzystwem Informatycznym w promowaniu certyfikatu kompetencji informatycznych „e-nauczyciel”.

Jako Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego opracował założenia projektu o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa „Cyfrowa szkoła – Podkarpacka chmura edukacyjna” – zaplanowanego do sfinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w perspektywie 2014-2020.

patronat regionalny

partnerzy medialni

sponsorzy i partnerzy

Biuro Organizacyjne:

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A

tel.: 14 628 42 10 lub 14 688 80 12 fax: 14 628 43 11, e-mail: konferencja@mwi.pl