# #

patronaty honorowe

 

 

 

Dyektor Departamentu Informatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Informatyk, który wcześniej specjalizował się w tematyce wdrażania systemów informatycznych w szczególności systemów ERP w przedsiębiorstwach.

Od 5 lat zajmuje się przygotowywaniem oraz zarządzaniem realizacją projektów informatycznych o zasięgu regionalnym, finansowanych zarówno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego jak i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wspomniane projekty dotyczą wielu dziedzin z zakresu zadań jednostek sektora publicznego m.in. e-zdrowia, e-edukacji, e-kultury, e-administracji i systemów informacji przestrzennej, wykluczenia cyfrowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej.

 

patronat regionalny

partnerzy medialni

sponsorzy i partnerzy

Biuro Organizacyjne:

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A

tel.: 14 628 42 10 lub 14 688 80 12 fax: 14 628 43 11, e-mail: konferencja@mwi.pl