# #

patronaty honorowe

 

 

 

Prezes Zarządu w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie.

Absolwent Politechniki Gdańskiej Wydziału Mechanicznego Technologicznego.
Ukończył polsko –austriackie studium menadżerskie organizowane przez Austriacką Izbę Gospodarczą (WIFI). Pracę zawodową rozpoczął w Urzędzie Dozoru Technicznego w Tarnowie w latach 1986-1987. Od 1994 roku prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej s-ka z o.o. w Tarnowie. W latach 1996 – 1998 wiceprezydent miasta Tarnowa. W okresie 2005 -2010 członek Rady Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, obecnie przewodniczący Rady Oddziału Południowo-Wschodniego IGCP oraz prezes zarządu MPEC.SA
w Tarnowie. Kieruje spółką, w której zrealizowany został program restrukturyzacji, modernizacji źródeł, sieci i węzłów cieplnych. Zarządzał projektem budowy turbiny gazowej, finansowanej środkami Banku Światowego. Posiada doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu planów strategicznych w branży ciepłowniczej.

 

patronat regionalny

partnerzy medialni

sponsorzy i partnerzy

Biuro Organizacyjne:

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A

tel.: 14 628 42 10 lub 14 688 80 12 fax: 14 628 43 11, e-mail: konferencja@mwi.pl