# #

patronaty honorowe

 

 

 

Stanisłąw TammSekretarz Miasta Poznania

Absolwent Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Poznańskiej, studiów podyplomowych z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz „Akademii Liderów Samorządowych” w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu a także licznych kursów i szkoleń dotyczących organizacji, zarządzania i nadzoru w instytucjach gospodarczych i administracji publicznej.

W latach 1991- 1998 pełnił funkcje wicewojewody i wojewody konińskiego a następnie w latach 1999 – 2001 wicewojewody i wojewody wielkopolskiego.

Od 2004 roku pracuje w Urzędzie Miasta Poznania, najpierw na stanowisku dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej, a od stycznia 2010 roku jest Sekretarzem Miasta Poznania realizując między innymi zadania związane z zapewnieniem warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania urzędu i jednostek pomocniczych miasta, zamówieniami publicznymi, obsługą mieszkańców, nadzorem nad ewidencją ludności i rejestracją zdarzeń stanu cywilnego, ewidencją pojazdów i przyznawaniem uprawnień kierowcom. Ponadto nadzoruje wdrażanie programu strategicznego „Cyfrowy Poznań” i Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

 

patronat regionalny

partnerzy medialni

sponsorzy i partnerzy

Biuro Organizacyjne:

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A

tel.: 14 628 42 10 lub 14 688 80 12 fax: 14 628 43 11, e-mail: konferencja@mwi.pl