# #

patronaty honorowe

 

 

 

Studiował w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie jako absolwent prowadził zajęcia z obszaru metod ilościowych. Jego doświadczenie ze środkami unijnymi sięga 2004r. gdy rozpoczął pracę w Instytucji Płatniczej Ministerstwa Finansów. Podyplomowe studia dot. Zarządzania finansami (ALK), Projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE (SGH), Ewaluacji (UW) wpłynęły na awans i przeniesienie do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, gdzie zajmował się koordynacją 16 Programów Regionalnych. Począwszy od 2013r., jako Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Cyfrowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, odpowiada za przygotowanie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (w zakresie sieci teleinformatycznych oraz e-kompetencji) i koordynację celu tematycznego 2 polityki spójności na lata 2014-2020.

 

patronat regionalny

partnerzy medialni

sponsorzy i partnerzy

Biuro Organizacyjne:

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A

tel.: 14 628 42 10 lub 14 688 80 12 fax: 14 628 43 11, e-mail: konferencja@mwi.pl