# #

patronaty honorowe

 

 

 

Prezes Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości i przedsiębiorca. Ekspert w dziedzinie polityki rozwoju, polityki regionalnej, innowacyjności, przedsiębiorczości, partnerstwa publiczno-prywatnego, społeczeństwa informacyjnego, funkcjonowania Unii Europejskiej i funduszy unijnych, zarówno z poziomu instytucji unijnych, polskiej administracji publicznej, jak i sektora prywatnego i pozarządowego. Specjalizuje się w przygotowywaniu i realizacji projektów innowacyjnych. Ekspert Banku Światowego, UNDP, Komisji Europejskiej i in. Jest Ministrem rozwoju regionalnego w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC. Przewodniczący Rady Warszawskiej Izby Gospodarczej. Przewodniczący Rady Fundacji Fundusz Współpracy. Wiceprzewodniczący Konwentu UMCS. Członek Rady Konsultacyjnej przy Rektorze Politechniki Warszawskiej. Członek Rady Fundacji Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Sandomierzu. Przewodniczący Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka.

Wiceminister rozwoju regionalnego w latach 2005-2008, odpowiedzialny za koordynację polityki rozwoju kraju oraz za przygotowanie dokumentów strategicznych i operacyjnych, w tym Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz Główny Negocjator z Komisją Europejską. Wieloletni pracownik Komisji Europejskiej. Były nauczyciel akademicki i pracownik naukowy.

Ukończył międzynarodowe studia MBA prowadzone w Centrum Kształcenia Menedżerów przez konsorcjum Uniwersytetu RUCA z Antwerpii, Uniwersytetu Staffordshire w Wielkiej Brytanii, Wolnego Uniwersytetu z Brukseli (VUB) i Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium dla Menedżerów w Szkole Głównej Handlowej. Wcześniej ukończył studia magisterskie i obronił pracę doktorską na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

 

patronat regionalny

partnerzy medialni

sponsorzy i partnerzy

Biuro Organizacyjne:

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A

tel.: 14 628 42 10 lub 14 688 80 12 fax: 14 628 43 11, e-mail: konferencja@mwi.pl