# #

patronaty honorowe

 

 

 

Michał Bitner (ur. 1972) jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu studiów pracował w Agencji Rozwoju Komunalnego, w której kierował Centrum Obligacji Komunalnych. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk prawnych (2001) pracuje jako adiunkt na WPiA UW, jest kierownikiem Podyplomowego Studium Zarządzania Projektami Finansowanymi ze Środków UE. Odbył staż naukowy na Uniwersytecie Indiany w Bloomington. Jego zainteresowania obejmują regulację finansów publicznych, sposoby finansowania infrastruktury, zarządzanie długiem publicznym, oraz montaż finansowy projektów.

 

patronat regionalny

partnerzy medialni

sponsorzy i partnerzy

Biuro Organizacyjne:

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A

tel.: 14 628 42 10 lub 14 688 80 12 fax: 14 628 43 11, e-mail: konferencja@mwi.pl