# #

patronaty honorowe

 

 

 

Rafał SukiennikDyrektor Departamentu Rozwoju Cyfrowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji (1999) oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (2002). Dysponuje wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu funduszami unijnymi – zarówno przedakcesyjnymi, jak i strukturalnymi UE. Uczestniczył we wdrażaniu w Polsce Programu PHARE, zarządzaniu programami transgranicznymi INTERREG III 2004-2006 oraz Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Odpowiada obecnie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju za przygotowanie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i koordynację celu tematycznego 2 polityki spójności na lata 2014-2020.

patronat regionalny

partnerzy medialni

sponsorzy i partnerzy

Biuro Organizacyjne:

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A

tel.: 14 628 42 10 lub 14 688 80 12 fax: 14 628 43 11, e-mail: konferencja@mwi.pl