# #

patronaty honorowe

 

 

 

Ryszard Wilczyński – od roku 2007 wojewoda opolski. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, pracę zawodową rozpoczął w roku 1984 w zespole badawczym Zakładu Geologii macierzystej uczelni. Od 1990 samorządowiec - najpierw radny i sekretarz gminy Namysłów, później sekretarz powiatu namysłowskiego i wiceprzewodniczący Rady Powiatu. Równocześnie członek Prezydium, a w latach 1994-1998 Przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Opolskiego.

Przeniósł na polski grunt ideę odnowy wsi przez lata angażując się w rozwój opolskiego programu odnowy wsi i programów w innych regionach. Od roku 2006 jest wiceprzewodniczącym, skupiającego 20 europejskich krajów, regionów i landów, Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE.

Kierowany przez niego urząd wojewódzki stał się liderem szeregu rozwiązań z dziedziny zarządzania administracją publiczną - w tym na polu informatyzacji. Zainicjował szeroki wachlarz działań w dziedzinie wsparcia środowisk osób starszych, w tym przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu seniorów – np. projekty: „Komputer dla Seniora” i „Inter-Aktywny Senior” (w ramach II edycji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS)

patronat regionalny

partnerzy medialni

sponsorzy i partnerzy

Biuro Organizacyjne:

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A

tel.: 14 628 42 10 lub 14 688 80 12 fax: 14 628 43 11, e-mail: konferencja@mwi.pl