# #

patronaty honorowe

 

 

 

Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochronie Zdrowia

W 2009 roku powołany na stanowisko zastępcy Dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia, gdzie odpowiadał za koordynację działań z zakresu informatyzacji sektora ochrony zdrowia oraz nadzór merytoryczny nad Centrum Systemów Informacyjnych Ochronie Zdrowia. Od ponad dziesięciu lat związany z branżą informatyczną i budową wielkoskalowych systemów informacyjnych dla administracji publicznej. Były pracownik Władzy Wdrażającej Programy Europejskie. Realizował zadania dla Pełnomocnika Rządu do spraw Systemu Informacyjnego Schengen oraz Wizowego Systemu Informacyjnego. Były pracownik Centrum Projektów Informatycznych MSWiA.

patronat regionalny

partnerzy medialni

sponsorzy i partnerzy

Biuro Organizacyjne:

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A

tel.: 14 628 42 10 lub 14 688 80 12 fax: 14 628 43 11, e-mail: konferencja@mwi.pl