# #

patronaty honorowe

 

 

 

Anna Krzyżanowska. Kierownik Działu "Sieci szerokopasmowe" w Dyrektoriacie Generalnym ds. sieci komunikacyjnych, treści i technologii„Connect” Komisji Europejskiej, odpowiedzialna za instrumenty finansowe w ramach " Connecting Europe Facility" i koordynację inwestycji w sektorze technologii komunikacyjnych i informacyjnych w ramach funduszy strukturalnych.

Absolwentka Wydziału Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po ukończeniu studiów, rocznym stażu w USA i kilku latach pracy konsultingowej uzyskała dyplom MBA w Europejskim Instytucie Administracji INSEAD w Fontainebleu. Od 1993 do 2000 roku pracownik Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, odpowiedzialna za finansowanie projektów inwestycyjnych w sektorze publicznym i prywatnym, w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w Azji Centralnej. W latach 2001-2005 Dyrektor do Spraw Rozwoju w brukselskiej fundacji doskonalenia programów zarządczych szkół wyższych i firm, odpowiedzialna między innymi za współpracę międzynarodową. W Komisji Europejskiej, zajmowała się współpracą z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w ramach projektu podziału ryzyka ("Risk-Sharing Finance Facility") przy finansowaniu przedsięwzięć o wysokim potencjale badawczym, ewaluacją strategiczną programów technologii komunikacyjnych i informacyjnych oraz analizą ekonomiczną inicjatyw Komisji Europejskiej w tym sektorze.

patronat regionalny

partnerzy medialni

sponsorzy i partnerzy

Biuro Organizacyjne:

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A

tel.: 14 628 42 10 lub 14 688 80 12 fax: 14 628 43 11, e-mail: konferencja@mwi.pl