# #

patronaty honorowe

 

 

 

Informatyk, kierownik Katedry Technologii Informacyjnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu


Specjalizuje się aktualnie w problematyce elektronicznego biznesu, elektronicznej gospodarki opartej na wiedzy, elektronicznej administracji i społeczeństwa informacyjnego.

Pracował na dziewięciu uczelniach, trzech w kraju i sześciu za granicą. Jest autorem 11 książek i ponad 150 artykułów naukowych. Był konsultantem wielu ministerstw, komisji sejmowych i senackich oraz ekspertem Komisji Europejskiej. Był głównym organizatorem 37 naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych, a ponadto członkiem komitetów programowych ponad 250 konferencji. Kierował licznymi projektami naukowymi i przemysłowymi zakończonymi wdrożeniami na skalę międzynarodową. Był redaktorem naukowym Raportu o Rozwoju Społecznym: Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego, opracowanego pod auspicjami Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Jest członkiem licznych towarzystw i organizacji naukowych. W latach 2010-2011 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Informatyzacji przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, a obecnie jest członkiem Rady Informatyzacji przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji oraz Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej. W 2011 roku był przewodniczącym Komitetu Programowego 6. Europejskiej Ministerialnej Konferencji i Wystawy “Borderless eGovernment Services for Europeans”, która odbyła się w Poznaniu 17 – 18 listopada 2011 w ramach polskiej prezydencji.patronat regionalny

partnerzy medialni

sponsorzy i partnerzy

Biuro Organizacyjne:

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A

tel.: 14 628 42 10 lub 14 688 80 12 fax: 14 628 43 11, e-mail: konferencja@mwi.pl