# #

patronaty honorowe

 

 

 

Prezentacja-1 Uroczyste Otwarcie 18 Konferencji Miasta w Internecie
Prezentacja-2 I sesja plenarna - CYBERTRANSFORMACJA PAŃSTWA W PERSPEKTYWIE ROKU 2020
Prezentacja-3

Debata strategów

KLUCZOWE PROJEKTY I INICJATYWY CYFROWE DLA ROZWOJU POLSKI: WIZJA I RZECZYWISTOŚĆ

Prezentacja-4

Debata ekspercka

WYZWANIA POLSKI CYFROWEJ: KOMPETENCJE - USŁUGI - DOSTĘP. PRAWDA CZY FAŁSZ?

Prezentacja-5

II sesja plenarna cz. 1

PANEL OPTYMISTYCZNY: SAMORZĄDOWA SZKOŁA CYFROWA NOWE ROZDANIE

 

Prezentacja-6

II sesja plenarna cz. 2

DEBATA

Prezentacja-7

III warsztat równoległy

PANEL SZEROKOPASMOWY: MAMY SZKIELET I CO DALEJ?

iNWESTYCJE W DOSTĘP DO INTERNETU W PERSPEKTYWIE 2015 - 2020

Prezentacja_1

Seminarium

WOLNOŚĆ INFORMATYKI, INFORMATYKA DLA WOLNOŚCI

Prezentacja_2

I sesja równoległa

SHOWROOM PROJEKTÓW CYFROWEJ ADMINISTRACJI - WNIOSKI I REKOMENDACJE

Prezentacja_3

VI sesja równoległa

MODEL 'CYFROWEJ SZKOŁY' W POSZUKIWANIU STANDARDÓW

Prezentacja_4

Seminarium

DYDAKTYKA CYFROWA EPOKI SMARTFONA

Prezentacja_5 LEKCJE POKAZOWE Z WYKORZYSTANIEM CYFROWEGO ŚRODOWISKA NAUCZANIA

patronat regionalny

partnerzy medialni

sponsorzy i partnerzy

Biuro Organizacyjne:

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A

tel.: 14 628 42 10 lub 14 688 80 12 fax: 14 628 43 11, e-mail: konferencja@mwi.pl