# #

patronaty honorowe

 

 

 

Zgłoszenia można dokonać na dwa sposoby:

 

  • ZGŁOSZENIE Z POTWIERDZENIEM

Aby zostać wpisanym na listę uczestników należy przesłać na adres Biura Organizacyjnego wypełniony elektronicznie formularz zgłoszeniowy potwierdzony podpisem i pieczątką instytucji delegującej uczestnika na konferencję. Rejestracja na konferencji jest jednocześnie zobowiązaniem do uregulowania opłaty konferencyjnej za uczestnictwo w konferencji.

 

  • ZGŁOSZENIE BEZ POTWIERDZENIA (SZYBKA WPŁATA)

Aby zostać wpisanym na listę uczestników należy wypełnić formularz elektroniczny i dokonać wpłaty za uczestnictwo w konferencji w przeciągu 7 dni od daty wystawienia faktury pro-forma, nie później jednak niż do 6 czerwca 2014 r. W przypadku nie uiszczenia odpłatności za konferencję w podanym terminie zgłoszony uczestnik zostanie automatycznie usunięty z bazy uczestników.

Zgłoszenia elektroniczne nie potwierdzone podpisem przyjmujemy do 31 maja 2014 r.

 

Proszę wybrać formę zgłoszenia:

 

z potwierdzeniem bez potwierdzenia

 

patronat regionalny

partnerzy medialni

sponsorzy i partnerzy

Biuro Organizacyjne:

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A

tel.: 14 628 42 10 lub 14 688 80 12 fax: 14 628 43 11, e-mail: konferencja@mwi.pl